Detall

Auxiliars Tècnics en Comunicacions


 • Descripció

  Auxiliars Tècnics en Comunicacions


 • Organisme

  Diputació Provincial de Castelló: Consorci Provincial de Bombers
  Gran Via Tárrega Monteblanco, 282
  12006 Castelló
  Tel:964 35 96 06
  Fax:964 35 98 43


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Nova obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits especifics

  Estar en possessió del permís de conducció de la classe C amb habilitació BTP.


 • Taxa ordinària

  35,00 €


  Descripció de la taxa

  Ingrés en el compte 3082-1007-91-1004165625 que este Consorci té obert en l'oficina principal de Ruralcaixa de Castelló, sítia en el carrer d'Enmig núm. 3 de Castelló.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  TORN LLIURE


 • Documentació / Informació

  - Instància, que es dirigirà a la Presidència del Consorci. El model d'instància per a prendre part en les proves selectives serà facilitat gratuïtament pel Consorci en els servicis centrals.
  - Justificant original o còpia compulsada d'haver pagat els drets d'examen.
  - En full separat i firmat, s'adjuntarà la relació de mèrits a què bastarà que adjunte fotocòpia simple dels documents originals que acrediten el que al·lega.


 • Lloc de presentació

  Registre General del Consorci, de dilluns a divendres laborables de 9 a 13 hores • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar