Detall

Responsables d'acreditació/recepcionistes (SC 1/SC 2)


 • Descripció

  Responsables d'acreditació/recepcionistes (SC 1/SC 2)


 • Organisme

  Oficina Europea de Selecció de Personal (EPSO)
  European Personnel Selection Office
  Avenue de Cortenbergh / Kortenberglaan 80, 1000 Brussels


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Bases i obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Requisits especifics


  * Llengües:

  - Llengua 1: nivell mínim C1 en una de les 24 llengües oficials de la UE
  - Llengua 2: nivell mínim B2 en alemany, francés o anglés; la llengua 2 ha de ser diferent de la llengua 1
  La segona llengua triada haurà de ser l'alemany, el francés o l'anglés .

  * Qualificacions i experiència laboral:

  - Estudis superiors de com a mínim un any acreditats per un títol directament relacionat amb la naturalesa de les funcions, o bé
  - Ensenyança secundària acreditada per un títol que done accés als estudis superiors, seguit d'una experiència professional d'un mínim de tres anys directament relacionada amb la naturalesa de les funcions
  o bé
  - Una formació professional (equivalent al nivell 4 del Marc Europeu de Qualificacionshttp://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97) de com a mínim un any, seguida d'un mínim de tres anys d'experiència professional. Tant la formació com l'experiència professional han d'estar directament relacionades amb la naturalesa de les funcions.
  o bé
  - Experiència professional de com a mínim huit anys directament relacionada amb la naturalesa de les funcions.

  * Experiència professional addicional:

  - Únicament grau SC 2: com a mínim quatre anys d'experiència professional addicional directament relacionada amb la naturalesa de les funcions.


 • Requisits generals

  a) Estar en plena possessió dels seus drets com a ciutadans d'un estat membre de la UE.
  b) Estar en situació regular respecte de les lleis de reclutament militar aplicables.
  c) Reunir les garanties d'integritat requerides per a l'exercici de les funcions corresponents.


 • Places

  Nombre de places

  55

  Descripció de les places

  * Grau SC 1: 45 places.
  * Grau SC 2: 10 places.


 • Documentació / Informació


  Les candidatures hauran de presentar-se en línia en el lloc de l'EPSO:http://jobs.eu-careers.eu
  El formulari d'inscripció haurà d'omplir-se en alemany, francés o anglés .


 • Lloc de presentació

  Caldrà inscriure's per via electrònica seguint el procediment indicat en el lloc Internet d'EPSO


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://europa.eu/epso/index_es.htm


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar