Detall

Policia Portuària


 • Descripció

  Policia Portuària


 • Organisme


  Junta d'Andalusia: Conselleria de Foment i Habitatge
  Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10
  41071 Sevilla
  Tel.: 95 592 68 00
  Fax: 95 505 80 49
  Web:http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda
  Tel:95 592 68 00


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C - Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • Requisits especifics

  Experiència d'un any en llocs amb funcions relacionades amb la seguretat, vigilància i control d'edificis i instal·lacions en empreses d'estos sectors d'activitat.


 • Requisits generals

  Titulació mínima de BUP o Batxiller (LOGSE) o Formació Professional de grau superior o FP II.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Accés lliure
  Contracte laboral temporal d'interinitat, en el Port de Barbate (Cadis).


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades a participar en el procés de selecció hauran de presentar:
  - Sol·licitud de participació segons model adjunt (annex III)
  - Fotografia recent
  - Fotocòpia del DNI
  - Fotocòpia de l'Informe de vida laboral
  - Fotocòpia de la titulació acadèmica
  - Fotocòpia dels contractes de treball relacionats amb l'experiència requerida i formació complementària susceptible de valoració.

  ASPECTES VALORABLES
  - Experiència a partir d'un any en llocs amb funcions relacionades amb la seguretat, vigilància i control d'edificis i instal·lacions en empreses d'aquests sectors d'activitat.
  - Cursos de formació sobre prevenció de riscos laborals, d'equips i sistemes de seguretat i control, ofimàtica.
  -Anglés nivell bàsic acreditat per titulació oficial amb el PET (Preliminary English Test) o equivalent, susceptible de valoració per prova de nivell.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds seran remeses per correu certificat o bé presentades en carrer Pablo Picasso, 4 i 6, de Sevilla, C.P. 41018; indicant en el sobre i en la documentació la referència T-PPB/0916. No s'admetrà aquella documentació que no indique la dita referència en el sobre, així com la sol·licitud degudament omplida i firmada.
  Donada la urgència del procés selectiu, en cas de presentar la dita sol·licitud en algun centre de treball de l'Agència diferent de l'indicat o en algun organisme de la Junta d'Andalusia diferent de la direcció abans indicada, haurà de comunicar-se el seu enviament per fax (955 260 012) per al seu registre d'entrada en el termini concedit.
  No s'admetran candidatures remeses per altres vies diferents de les expressades en aquest apartat.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.puertosdeandalucia.es/es/actividad/empleo/item/2232-convocatoria-de-empleo-temporal-una-plaza-de-policia-portuario-para-el-puerto-de-barbate


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar