Detall

Tècnic de gestió administrativa i financera. Convocatòria 3/2017


 • Descripció

  Tècnic de gestió administrativa i financera. Convocatòria 3/2017


 • Organisme

  FUNDACIÓ COMUNITAT VALENCIANA - REGIÓ EUROPEA (SEU VALÈNCIA)
  C/ En Bou, 9 - 11
  Tel:963131081


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits, prova tècnica, entrevista


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  1. Experiència professional mínima de tres anys en l'àmbit de:
  - Gestió economicopressupostària (elaboració pressupost anual, seguiment i control de l'execució pressupostària i econòmica, elaboració d'informes pressupostaris...).
  - Experiència en el control i seguiment de la comptabilització de factures.
  - Experiència en realització d'estudis de viabilitat econòmica de projectes, estratègies de busca i captació de fons.
  - Utilització de ferramentes d'organització i control intern econòmic.

  2. Ser nacional d'un estat membre de la UE o del Espai Econòmic Europeu.

  3. Ser major de setze anys i no haver superat l'edat de jubilació.

  4. Coneixement de la Comunitat Valenciana, les seues institucions i el seu entorn socioeconòmic.

  5. Coneixement parlat i escrit d'anglés, equivalent a nivell B2, i valencià o castellà, a nivell C1.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Plaça corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016.


 • Documentació / Informació


  Les persones candidates, a més de facilitar un correu electrònic i un telèfon de contacte, hauran d'adjuntar, a la seua candidatura, la documentació següent, i l'enviaran al correu electrònic dgre@gva.es; indicaran en l'assumpte «Ref.: Tècnic de gestió administrativa i financera»:

  a) Carta de motivació;
  b) Curriculum vitae segons el model Europass (la plantilla està disponible enhttp://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-instructions).
  c) Autovaloració dels mèrits addicionals, d'acord amb l'annex II.
  d) Còpies dels títols i acreditació dels mèrits al·legats. Els qui hagen obtingut la titulació en l'estranger, hauran d'acompanyar-la amb la credencial que acredite la seua homologació, convalidació o certificat d'equivalència. Respecte de les publicacions, haurà d'incloure's una referència per a la seua localització.
  e) Declaració responsable sobre el compliment dels requisits exigits, d'acord amb el model que s'inclou com a annex III.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ue.gva.es/va/oportunidades-de-empleo-en-la-ue


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar