Infermera/er (OPO 2014-15-16)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Emplaçament llistat definitiu
Codi SIA: 3025705
|
Codi GVA: 66519
Descarregar informació
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Promoció interna
Prova
Concurs oposició
Grup
A2
Titulació
Títol universitari de grau o bé diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica o equivalent (subgrup 2)
Titulació específica
Títol de diplomatura universitària o grau en Infermeria
Enllaç a organisme
Places
Núm. de places totals 259
Requisits
a) Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba...
Saber més

Etapa actual: Emplaçament llistat definitiu

Fase

Concurs

Documents
RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, de la Direcció General de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual se cita a termini les persones interessades en el següent procediment ordinari: 2/341/2021, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat...
Saber més

Llistat d'etapes

Etapa actual: Emplaçament llistat definitiu

Data de publicació: 16-07-2021

Nomenament

Data de publicació: 14-06-2021

Modificació llistats definitius del concurs oposició

Data de publicació: 02-06-2021

Correcció d'errors (places disponibles)

Data de publicació: 27-01-2021

Temini tancat

Presentació de documents. Oferta places vacants

Data de publicació: 19-01-2021

Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Data de publicació: 28-02-2020

Relació provisional del concurs oposició. Termini al·legacions

Data de publicació: 04-10-2019

Llista provisional d'aprovats/suspesos (fase oposició). Termini d'al·legacions i plantilla definitiva

Data de publicació: 16-01-2019

Plantilla de respostes de l'exercici

Data de publicació: 22-10-2018

Qüestionari de l'exercici

Data de publicació: 21-10-2018

Correcció d'errors. Llista definitiva d'admesos/exclosos

Data de publicació: 16-10-2018

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data de publicació: 20-09-2018

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 27-07-2018

Temini tancat

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 10-10-2017

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Emplaçament llistat definitiu