Auxiliar administratiu/iva de la funció administrativa (OPO 2014-15-16)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Correcció d'errors (nomenament)
Codi SIA: 3025720
|
Codi GVA: 66573
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 02-11-2017

hasta 01-12-2017

  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Oposició
Prova
Concurs oposició
Grup
C2
Titulació
Títol de graduat/a en educació secundària obligatòria (ESO) o equivalents
Enllaç a organisme
Places
Núm. de places totals 231

Descripció de places

- Torn d'accés lliure: 214 - Torn de diversitat funcional igual o superior al 33 %: 17
Requisits
a) Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba...
Saber més
Taxes
Import tasa màxima: 8.86

Forma de pagament:

1. Vía telemática, con certificado digital a través de la página web (http://www.san.gva.es/web/dgrhs/concurso-oposicion). 2. Vía presencial, una vez cumplimentada e imprimida la solicitud sin certificado digital a través de la página web (http://www.san.gva.es/web/dgrhs/concurso-oposicion), se...
Saber més

Excempció / Reducció de tases:

EXENCIONES Estarán exentos del pago de la tasa: - El personal que acredite su condición de persona con diversidad funcional con un grado igual o superior al 33 %. - El personal que acredite su condición de miembro de familia numerosa de categoría especial o de familia monoparental de categoría...
Saber més

Etapa actual: Correcció d'errors (nomenament)

Fase

Adjudicació i nomenament

Termini
Des de 02-11-2017 a 01-12-2017
Documents
CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 13 d'octubre de 2020, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es nomenen personal estatutari fix les persones aspirants aprovades en el concurs oposició pel torn lliure per a la provisió de vacants de la categoria d'auxiliar administratiu o...
Saber més

Llistat d'etapes

Etapa actual: Correcció d'errors (nomenament)

Data publicació: 06-11-2020

Temini tancat

Correcció d'errors (nomenament)

Data publicació: 30-10-2020

Nomenament

Data publicació: 20-10-2020

Presentació de documents. Oferta places vacants

Data publicació: 30-06-2020

Correcció d'errors. Puntuació fase de concurs

Data publicació: 02-06-2020

Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Data publicació: 24-12-2019

Modificació composició del tribunal

Data publicació: 30-09-2019

Relació provisional del concurs oposició. Termini al·legacions

Data publicació: 23-07-2019

Llista aprovats (fase oposició) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurs)

Data publicació: 04-10-2018

Temini tancat

Llista provisional d'aprovats/suspesos (fase oposició). Termini d'al·legacions i plantilla definitiva

Data publicació: 16-07-2018

Qüestionari de l'exercici

Data publicació: 14-05-2018

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data publicació: 30-04-2018

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data publicació: 19-04-2018

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data publicació: 09-03-2018

Temini tancat

Bases i obertura de termini

Data publicació: 18-10-2017

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Correcció d'errors (nomenament)