Detall Ocupació Pública

Concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en Hematologia i Hemoteràpia d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Codi SIA:: 3025736
Codi GVA:: 66633
Organisme: Conselleria de Sanitat
Etapa actual: Llista provisional d'adjudicacions. Termini de reclamacions
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Concurs de trasllats
Prova: Concurs de mèrits (accés RESTRINGIT)
Titulacions: Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica: Títol de Facultatiu o Facultativa Especialista en Hematologia i Hemoteràpia.
Grup: A

Requisits

Requisits

A) Participació obligatòria El personal estatutari fix que haja obtingut el seu reingrés amb caràcter provisional a una plaça de la categoria i especialitat objecte d'aquesta convocatòria, està obligat a participar en el present concurs de trasllats. B) Participació voluntària Pot participar voluntàriament en aquest concurs de trasllats el personal estatutari fix amb nomenament en propietat en la categoria i especialitat objecte d'aquesta convocatòria, siga quin siga el servei de salut de què depenga. Requisits del personal fix per a ser admés al concurs: a) El personal en actiu o amb reserva de plaça ha d'haver pres possessió de la seua plaça actual o de la que té reservada, almenys, un any abans de la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds d'aquest concurs. En el cas que la persona aspirant haja obtingut destinació mitjançant el procediment de redistribució d'efectius, no és exigible l'esmentat requisit. b) El personal en situació diferent de la d'actiu i sense reserva de plaça ha de reunir els requisits necessaris per al seu reingrés al servei actiu l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds. Els requisits exigits per a participar en aquest concurs han de mantindre's al llarg de tot el procés, és a dir, fins al moment de la presa de possessió en la plaça de nova adjudicació.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Etapa actual:

Llista provisional d'adjudicacions. Termini de reclamacions

Recursos

Recursos

  • recurso-contencioso
  • recurso-potestativo

Publicació

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista provisional d'adjudicacions. Termini de reclamacions

Data de publicació: 10-10-2018

Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 27-07-2018

Nomenament de la comissió de valoració

Data de publicació: 14-03-2018

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 24-10-2017

Tornar al llistat d'etapes

Llista provisional d'adjudicacions. Termini de reclamacions

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.