Detall

Ampliació borses de treball de cos de professors d'Ensenyament Secundari, cos de professors tècnics de Formació Professional, cos de professors de Música i Arts Escèniques, cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny i cos de mestres.


 • Descripció

  Ampliació borses de treball de cos de professors d'Ensenyament Secundari, cos de professors tècnics de Formació Professional, cos de professors de Música i Arts Escèniques, cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny i cos de mestres.


 • Organisme


  Govern de Castella-la Manxa: Conselleria d'Educació, Cultura i Esports
  Bulevard Río Alberche, s/n.
  45071 Toledo
  Tel.: 92 524 74 00
  Fax: 92 524 74 10
  Web:http://www.jccm.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. Des del dia 09/11/2018 fins al dia 19/11/2018, els dos inclosos.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Titulació

  Altres grups i titulacions


 • Places

  Descripció de les places

  Aquesta resolució té per objecte convocar un procediment de selecció, mitjançant el sistema de concurs, per a ampliar les borses de treball del cos de professors d'Ensenyament Secundari, cos de professors tècnics de Formació Professional, cos de professors de Música i Arts Escèniques, cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny i cos de mestres en les especialitats que s'esmenten a continuació, a fi de nomenar personal funcionari interí docent quan hi haja raons d'urgència o necessitat que justifiquen la cobertura de places que no siga possible proveir amb funcionaris de carrera i no hi haja aspirants suficients en les borses de treball vigents:

  - Cos de professors d'Ensenyament Secundari (590): en les especialitats de: Llatí, Matemàtiques, Italià, Tecnologia , Informàtica, Processos Sanitaris, Sistemes Electrotècnics i Automàtics.
  - Cos de professors tècnics de Formació Professional (591):en les especialitats de: Laboratori, Mecanitzat i Manteniment de Màquines, Operacions de Processos, Perruqueria, Serveis a la Comunitat.
  - Cos de professors de Música i Arts Escèniques (594): en les especialitats de: Cant, Guitarra Flamenca, Història de la Música, Instruments de Corda Pinçada del Renaixement i Barroc, Dansa Clàssica.
  - Cos de professors d'Arts Plàstiques i Disseny (595): en les especialitats de: Disseny d'Interiors, Disseny Gràfic, Mitjans Informàtics.
  - Cos de mestres (597): Idioma estranger: Francés.


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud de participació per a cada especialitat s'ha de formalitzar electrònicament, a través del portal d'educació, en l'adreça www.educa.jccm.es, a la qual es podrà accedir, així mateix, a través de la seu electrònica de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa (https://www.jccm.es//).


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  www.educa.jccm.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar