Detall

Convocatòria 109/2018. Concurs de trasllat del cos A1-07 superior tècnic de traducció i interpretació lingüística, de l'Administració de la Generalitat.


 • Descripció

  Convocatòria 109/2018. Concurs de trasllat del cos A1-07 superior tècnic de traducció i interpretació lingüística, de l'Administració de la Generalitat.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Concurs : Declaració de convocatòria deserta. Termini recurs

 • Procés selectiu

  CONCURS DE TRASLLATS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  Veure base primera, participants, de la convocatòria


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Veure annex I


 • Documentació / Informació


  NOTA IMPORTANT ABANS D'INICIAR LA SOL·LICITUD

  MILLORA D'OCUPACIÓ:

  El personal que, trobant-se en situació de millora d'ocupació, a la data de publicació d'aquesta convocatòria, present sol·licitud de participació en aquesta, haurà d'incorporar-se al lloc que, si escau, se li adjudique.

  RECOMANACIONS PER A EMPLENAR LA SOL·LICITUD, AUTOBAREMACIÓ I PRELACIÓ DE LLOCS:

  Pot presentar-se la sol·licitud diverses vegades, dins del termini de presentació, únicament es tindrà en compte l'última sol·licitud presentada. No obstant això, l'aplicació guarda l'última sol·licitud sense enviar, per tant, la sol·licitud guardada podrà modificar-se en qualsevol moment, abans d'efectuar el seu registre telemàtic. No és necessari registrar cada vegada la sol·licitud, es registrarà quan es tinga la seguretat d'haver introduït totes les dades correctes. Una vegada registrada telemàticament, si es vol modificar alguna dada cal fer de nou la sol·licitud.

  En el camp d'observacions, cal introduir les dades en l'última modificació de la sol·licitud, prèviament al seu enviament, i, s'ha de comprovar en el justificant de registre que apareixen aquestes observacions.
  Les instruccions per a presentar la documentació annexa es troben detallades en la base segona presentació de sol·licituds.
  TRÀMIT DE PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ:
  1) Per certificat digital entrar en la següent URL:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18922&version=amp
  Podrà annexar la documentació acreditativa que desitje.

  2) Per registre en un centre PROP.
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18922&version=amp

  El formulari està al seu abast en Impresos associats a la URL d'abans.


 • Lloc de presentació


  La Sol·licitud només pot ser presentada telemàticament, i no en suport de paper i es presentarà en el Registre electrònic de la Generalitat, a través de la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es, Guia PROP, ocupació pública , apartat descripció -indicar núm. de convocatòria i any (ej. 35/2017) , entrant en convocatòria, certificat telemático), o bé a través de la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

  http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanos/concurso-de-traslados

  La documentació annexa es presentarà per un punt de registre segons les instruccions detallades en la base segona de la convocatòria.


  Per internet

  https://www.tramita.gva.es/contel/init.do?lang=va&conv=4047

  https://www.tramita.gva.es/contel/init.do?lang=va&conv=4047 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar