Detall

Facultatiu especialista d'àrea de diferents especialitats


 • Descripció

  Facultatiu especialista d'àrea de diferents especialitats


 • Organisme


  Govern de Canàries: Conselleria de Sanitat
  Plaça Dr. Juan Bosch Millares, nº 1
  Planta 4ª
  35071 Las Palmas de Gran Canaria
  Tel. 92 830 82 75/76
  Fax 92 830 82 71
  Webhttp://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/


 • Etapa Actual

  Convocatòria : [Bases i obertura de termini]

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Places

  Nombre de places

  33

  Descripció de les places

  Anàlisis Clíniques, Anatomia Patològica, Anestesiologia i Reanimació, Cardiologia, Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Endocrinologia i Nutrició, Hematologia i Hemoteràpia, Microbiologia i Parasitologia, Pneumologia, Neurologia, Obstetrícia i Ginecologia, Oncologia Mèdica, Pediatria i les seues àrees específiques, Psicologia Clínica, Psiquiatria, Radiodiagnòstic, Radiofísica Hospitalària, Reumatologia i Urologia.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril. , reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/listaImagenes.jsp?idDocument=ce48ef72-4889-11df-9a6d-4958413842c9&idCarpeta=901e3336-421c-11df-875b-a3a23aaf73b8


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar