Detall

Titulat universitari de grau mitjà (Prevenció de Riscos Laborals)


 • Descripció

  Titulat universitari de grau mitjà (Prevenció de Riscos Laborals)


 • Organisme

  Govern de Navarra: Departament de Presidència, Funció Pública, Interior i Justícia
  Av. Carlos III, 2
  31002 Pamplona
  Tel: 848427080
  Fax: 848427010


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 30 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació en el Boletín Oficial de Navarra de 31/01/2019.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Places

  Nombre de places

  5

  Descripció de les places

  - Dues places en el torn lliure.

  - Tres places en el torn de promoció.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni corresponent. c) En les oficines de Correus, de la manera que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+publico/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar