Detalle Empleo Publico

357-B. Cos A1-28-02 superior tècnic d'investigadors científics, escala: investigador. (OPO-15)

Codi SIA: 69900
Organisme: CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Etapa actual: Llista mensual maig
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Borsa de treball
Prova: Valoració de mèrits
Titulacions: Títol universitari de grau o bé Llicenciatura, Enginyeria Superior o Arquitectura (subgrup 1)
Grup: A1

Requisits

a) Les persones que hagen participat en les proves selectives d'accés al cos i escala A1-28-02 i hagen superat la fase de concurs corresponent a les convocatòries 28/15 i 29/15, torn lliure i promoció interna, i respecte de la modalitat per la qual s'hagen presentat. b) Els funcionaris i les funcionàries interins, laborals temporals o en nomenament provisional per millora d'ocupació cessats en un lloc del cos i escala A1-28-02, sempre que hagen participat en la fase de concurs del procés selectiu de les convocatòries 28/15 i 29/15 i hi hagen sigut qualificats, la qual cosa es comprovarà d'ofici; no pertocarà la incorporació en cas contrari i respecte de la modalitat per la qual s'hagen presentat. c) Els funcionaris i les funcionàries de carrera que hagen participat en el procés selectiu corresponent a les convocatòries 28/15 i 29/15 i hagen superat la fase de concurs i/o la fase d'oposició d'un procés del mateix cos i escala, derivat d'un decret d'oferta d'ocupació anterior. A aquest efecte, es considera que els llocs sempre han estat classificats en el cos i escala que conste en l'actual relació de llocs de treball. La integració serà en la modalitat per la qual hagen participat en les convocatòries 28/15 i 29/15.

Etapa actual:

Llista mensual maig

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista mensual maig

Data de publicació: 15-05-2019

Llista definitiva

Data de publicació: 07-05-2019

Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 29-03-2019

Presentació de sol·licituds - Baremació

Data de publicació: 05-02-2019

Tornar al llistat d'etapes

Llista mensual maig

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.