Detall

374-B. Cos A1-06 Superior tècnic d'enginyeria en informàtica (OOP-15).


 • Descripció

  374-B. Cos A1-06 Superior tècnic d'enginyeria en informàtica (OOP-15).


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Presentació de sol·licituds - Baremació

 • Termini

  TANCAT. Termini de 10 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de la Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8569, de 13/06/2019.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Titulació

  Titulació universitària de Grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  a) El personal que havent participat en les proves selectives d'accés al cos A1-06, cos superior tècnic d'enginyeria en informàtica, convocatòria 5/15, torn d'accés lliure, i 6/15, torn de promoció interna, i haja aprovat algun exercici.
  b) El personal funcionari interí, laboral temporal o en nomenament provisional per millora d'ocupació cessada en un lloc del cos A1-06, superior tècnic enginyeria en informàtica, sempre que haja participat i haja sigut qualificat en el procés selectiu del qual deriva la borsa que es constitueix.
  c) El personal funcionari de carrera, que havent participat en el procés selectiu del cos A1-06, superior tècnic d'enginyeria en informàtica, del qual es constitueix la borsa, haguera aprovat algun exercici en un procés selectiu del mateix cos, inclòs en un decret d'oferta d'ocupació anterior al corresponent a l'OOP 15. A aquest efecte, es considera que els llocs sempre han estat classificats en el cos A1-06.


 • Lloc de presentació


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGT_BOLSA&version=3&login=a&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=71174


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGT_BOLSA_CF&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=71174 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar