Detall

Agent de policia local


 • Descripció

  Agent de policia local


 • Organisme

  Benicarló
  Passeig Ferreres Breto, 10
  Tel:964470050
  Fax:964475908


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  PENDENT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció publica, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Tindre el títol de Batxillerat o tècnic, o equivalent, o complir les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència ha de ser reconeguda com a tal per l'administració competent en cada cas concret i degudament acreditada en aquest sentit pels aspirants.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència/pes que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg, per a permisos de conducció de motocicletes emesos abans del 8 de desembre de 2009 (Reglament general de conductors, aprovat per Reial decret 772/1997, de 30 de maig) o el permís de conducció de la classe A2 que autoritza per a conduir motocicletes amb una potència màxima de 35 kW i una relació potència/pes màxima de 0,2 kW/kg i no derivades d'un vehicle amb més del doble de la seua potència (Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  h) No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions d'acord amb els *quadres d'exclusions mèdiques establides en l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'estableixen els criteris mínims per a la selecció de policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i de reconeixement mèdic, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  100,00 €


  Descripció de la taxa

  Compte bancari ES06 0182 6230 99 0204584002 (BBVA) o en qualsevol de les entitats col·laboradores de l'Ajuntament mitjançant autoliquidació.


 • Places

  Nombre de places

  13

  Descripció de les places

  9 per torn lliure i 4 per mobilitat, de les OOP de 2016, 2017 i 2018.


 • Documentació / Informació

  - Justificant del pagament de les taxes.
  - Fotocòpia del DNI.


 • Lloc de presentació

  Registre general o de la manera prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/gov/pgov-oferta-treball.php3?g_idioma=c


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar