Detall

Agent de la Policia Local.


 • Descripció

  Agent de la Policia Local.


 • Organisme

  Navarrés
  La Iglesia, 2
  Tel:962266001
  Fax:962267301


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado núm. 279, de 20/11/2019.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  100,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa s'ha de pagar mitjançant un ingrés en el compte bancari: ES72 2100 5105 1802 0000 1298, s'ha d'aportar el justificant de l'ingrés juntament amb la documentació de manera electrònica i assenyalar en l'ingrés el nom complet i el NIF de l'aspirant.


 • Places

  Nombre de places

  3

 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds (annex I de la convocatòria) s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament i s'han de presentar ajustades al model normalitzat que s'indique en la convocatòria, per mitjans telemàtics.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar