Detall

Auxiliars Administratius (Estabilització)


 • Descripció

  Auxiliars Administratius (Estabilització)


 • Organisme


  Junta d'Andalusia: Conselleria de la Presidència
  Av. de Roma, s/n, palau de San Telmo
  41013 Sevilla
  Tel.: 95 503 55 00
  Fax: 95 503 5221
  Webhttp://www juntadeandalucia es/SP/JDA/CDA/Secciones/Consejerias


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 220, de 14/11/2019)


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Places

  Nombre de places

  323

  Descripció de les places

  Del total de places, 291 són per al torn general i 32 per al contingent de discapacitats (6 per a malaltia mental).


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud s'ha d'ajustar al model oficial que s'indica en l'annex III de la resolució:
  LA SOL·LICITUD ES PODRÀ OBTINDRE A TRAVÉS D'UN FORMULARI ELECTRÒNIC HABILITAT PER A AIXÒ EN LA PÀGINA WEB DE L'INSTITUT ANDALÚS D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.
  S'ha de fer constar en la sol·licitud el torn pel qual concorren, general o contingent de discapacitat (reserva a persones amb discapacitat general o reserva a persona amb malaltia mental), identificar en la seua sol·licitud de manera inequívoca aquesta convocatòria, i consignar, entre altres punts, el codi corresponent al cos a què s'aspira.


 • Lloc de presentació

  La presentació de les sol·licituds s'ha de realitzar, preferentment, de manera telemàtica.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/actualidad.filter?step=read&cp=1&id=1&chm=-1&ca=-1&v=1&cdp=-1&ch=25&cu=15&cd=223151


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar