Detall

Diferents cossos, opcions i/o subopcions de l'administració general


 • Descripció

  Diferents cossos, opcions i/o subopcions de l'administració general


 • Organisme


  Junta d'Andalusia: Conselleria de la Presidència
  Av. de Roma, s/n, palau de San Telmo
  41013 Sevilla
  Tel.: 95 503 55 00
  Fax: 95 503 5221
  Webhttp://www juntadeandalucia es/SP/JDA/CDA/Secciones/Consejerias


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 221, de 15/11/2019).


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Titulació

  Altres grups i titulacions


 • Places

  Nombre de places

  297

  Descripció de les places

  Es convoquen processos selectius d'accés lliure per a ingrés en cossos, opcions i/o subopcions de l'Administració general de la Junta d'Andalusia (A1 i A2). Vegeu el quadre, en les bases de la convocatòria, amb el nombre de places i annex corresponent per a cada cos, opció i/o subopció i l'import de la taxa que cal satisfer per a la participació en el procés selectiu.


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud s'ha d'ajustar al model oficial que s'indica en l'annex III de la resolució:
  LA SOL·LICITUD ES PODRÀ OBTINDRE A TRAVÉS D'UN FORMULARI ELECTRÒNIC HABILITAT PER A AIXÒ EN LA PÀGINA WEB DE L'INSTITUT ANDALÚS D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.
  S'ha de fer constar en la sol·licitud el torn pel qual concorren, general o contingent de discapacitat (reserva a persones amb discapacitat general o reserva a persona amb malaltia mental), identificar en la seua sol·licitud de manera inequívoca aquesta convocatòria, i consignar, entre altres punts, el codi corresponent al cos a què s'aspira.


 • Lloc de presentació

  La presentació de les sol·licituds s'ha de realitzar, preferentment, de manera telemàtica.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/institutodeadministracionpublica/publico/home.filter?idsitio=15


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar