Detall

Advocats de l'Estat


 • Descripció

  Advocats de l'Estat


 • Organisme


  Ministeri de Justícia
  San Bernardo, 45
  28015 Madrid
  Tel.: 902 007 214
  Web:http://www.mjusticia.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado núm. 310, de 26/12/2019. La no-presentació de la sol·licitud dins del termini i en la forma escaient suposarà l'exclusió de l'aspirant.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Llicenciatura en Dret o grau en Dret, o tindre complides les condicions per a obtindre-ho en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.


 • Places

  Nombre de places

  25

  Descripció de les places

  Sistema general d'accés lliure.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.mjusticia.gob.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar