Laboratori d'anàlisi microbiològica (A1-S03-05), funcionaris/àries d'administració especial (consolidació 2017)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs
Codi SIA: 3022434
|
Codi GVA: 72850
Descarregar informació
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Oposició
Prova
Concurs oposició
Grup
A1
Titulació
Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica
Llicenciatura en Medicina, llicenciatura en Farmàcia, llicenciatura en Veterinària, llicenciatura en Biologia, llicenciatura en Ciències Ambientals, llicenciatura en Química, llicenciatura en Bioquímica, llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels...
Saber més
Places
Núm. de places totals 1
Requisits
1. Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba...
Saber més
Taxes
Import tasa màxima: 45

Forma de pagament:

1. El pago de la tasa se realizará vía telemática dentro del tramite de inscripción (www.san.gva.es).

Excempció / Reducció de tases:

EXENCIONES El personal que acredite su condición de persona con diversidad funcional con un grado igual o superior al 33% estará exento del pago de la tasa, conforme establece la vigente Ley de Tasas de la Generalitat Valenciana. Asimismo estará exento del pago de la tasa el personal que...
Saber més

Etapa actual: Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Fase

Concurs

Informació complementària
RESOLUCIÓ de 4 de març de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es publica, conforme amb l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs-oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la...
Saber més

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Data publicació: 13-03-2024

Relació provisional del concurs oposició. Termini al·legacions

Data publicació: 24-05-2023

Temini tancat

Ampliació termini presentació documentació

Data publicació: 29-11-2022

Llista aprovats (fase oposició) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurs)

Data publicació: 15-11-2022

Temini tancat

Llista provisional d'aprovats/suspesos (fase oposició). Termini d'al·legacions i plantilla definitiva

Data publicació: 09-06-2022

Temini tancat

Qüestionari de l'exercici

Data publicació: 01-04-2022

Plantilla provisional de respostes de l'exercici

Data publicació: 29-03-2022

Distribució d'aules

Data publicació: 15-03-2022

Correcció data d'examen

Data publicació: 23-02-2022

Correcció data d'examen

Data publicació: 29-11-2021

Modificació composició del tribunal

Data publicació: 27-10-2021

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen. Termini de recurs

Data publicació: 04-10-2021

Nomenament de tribunal

Data publicació: 27-09-2021

Emplaçament

Data publicació: 14-08-2020

Emplaçament

Data publicació: 03-08-2020

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data publicació: 03-06-2020

Temini tancat

Bases i obertura de termini

Data publicació: 03-02-2020

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs