Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Cos de titulats superiors, especialitat lletrats


 • Descripció

  Cos de titulats superiors, especialitat lletrats


 • Organisme

  Junta d'Extremadura: Conselleria d'Hisenda i Administració Pública
  PASSEIG DE ROMA, S/N
  06800 MÈRIDA
  Tel:924006400


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Places

  Descripció de les places

  Es convoquen proves selectives per a la constitució de llista d'espera a fi d'atendre les necessitats de personal no permanent mitjançant la provisió temporal de llocs vacants de personal funcionari, en el cos de titulats superiors, especialitat lletrats.


 • Documentació / Informació


  Els qui desitgen participar en aquesta prova selectiva han de fer-ho constar en el formulari de sol·licitud al qual s'accedirà exclusivament a través de la pàgina web:http://ips.juntaex.es.


 • Lloc de presentació

  La Direcció General de Funció Pública, de la Vicepresidència Primera i Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, av. Valhondo s/n, edifici III Milenio de Mèrida. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar