Detall

Diverses places de formació sanitària especialitzada per a les titulacions universitàries de grau/llicenciatura/diplomatura de Medicina, Farmàcia, Infermeria i àmbit de la psicologia, la química, la biologia i la física.


 • Descripció

  Diverses places de formació sanitària especialitzada per a les titulacions universitàries de grau/llicenciatura/diplomatura de Medicina, Farmàcia, Infermeria i àmbit de la psicologia, la química, la biologia i la física.


 • Organisme

  Ministeri de Sanitat i Serveis Socials i Igualtat


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Altres grups i titulacions - Altres grups i titulacions


 • Taxa ordinària

  30,49 €


  Descripció de la taxa

  A través de pagament electrònic o mitjançant l'abonament en les entitats financeres col·laboradores.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/DESCOMPTES. Vegeu la convocatòria.


 • Places

  Nombre de places

  10549

  Descripció de les places

  Vegeu el catàleg de places elegibles en l'annex I
  - Medicina: 7.989 places de les especialitats que s'indiquen en els apartats 1 i 5 de l'annex I.
  7.940 places distribuïdes per comunitats autònomes.
  49 places en centres sanitaris de titularitat privada que exercisquen el dret de conformitat prèvia amb les persones que pretenguen accedir a aquestes.
  559 places podran ser cobertes en aquesta convocatòria pel torn de persones amb discapacitat.
  320 places podran ser cobertes per persones que no siguen titulars d'una autorització per a residir a Espanya.
  - Farmàcia: 267 places de les especialitats.
  262 places distribuïdes per comunitats autònomes.
  5 places en centres sanitaris de titularitat privada que exercisquen el dret de conformitat prèvia amb les persones que pretenguen accedir a aquestes.
  19 places podran ser cobertes en aquesta convocatòria pel torn de persones amb discapacitat.
  8 places podran ser cobertes per persones que no siguen titulars d'una autorització per a residir a Espanya.

  - Infermeria: 1.683 places per a les especialitats distribuïdes per comunitats autònomes.
  118 places podran ser cobertes en aquesta convocatòria pel torn de persones amb discapacitat.
  34 places podran ser cobertes per persones que no siguen titulars d'una autorització per a residir a Espanya.

  - Àmbit de la química: 22 places de les especialitats distribuïdes per comunitats autònomes.
  2 places podran ser cobertes en aquesta convocatòria pel torn de persones amb discapacitat.

  - Àmbit de la biologia: 50 places de les especialitats.
  48 places distribuïdes per comunitats autònomes.
  2 places en centres sanitaris de titularitat privada que exercisquen el dret de conformitat prèvia amb les persones que pretenguen accedir a aquestes.

  4 places podran ser cobertes en aquesta convocatòria pel torn de persones amb discapacitat.

  - Àmbit de la psicologia: 198 places per a l'especialitat de Psicologia Clínica distribuïdes per comunitats autònomes en els centres i les unitats docents que s'indiquen en l'annex I.
  14 places podran ser cobertes en aquesta convocatòria pel torn de persones amb discapacitat.

  - Àmbit de la física: 40 places per a l'especialitat de Radiofísica Hospitalària.
  39 places distribuïdes per comunitats autònomes en els centres i les unitats docents que s'indiquen en l'annex I.
  1 plaça en centre sanitari de titularitat privada que exercisca el dret de conformitat prèvia amb les persones que pretenguen accedir a aquesta.
  3 places podran ser cobertes en aquesta convocatòria pel torn de persones amb discapacitat.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a participar en aquestes proves s'han de dirigir a la persona titular de la Secretaria d'Estat de Sanitat del Ministeri de Sanitat, centre gestor E05173901, i s'han d'adequar al model 790 de «Sol·licitud d'admissió a proves selectives d'accés a formació sanitària especialitzada i liquidació de taxa de drets d'examen», que es reprodueix a efectes informatius en l'annex II.
  El model 790 de sol·licitud s'ha d'omplir a través de la seu electrònica del Ministeri de Sanitat:
  https://sede.mscbs.gob.es/ciudadanos/procAdministrativos.do?tipo=detallar&cod=080420

  S'ha d'indicar en la sol·licitud la localitat en la qual es vulga fer l'exercici, que cal triar entre les següents: Cadis, Granada, Màlaga, Sevilla, Badajoz, Càceres, Múrcia, Albacete, Ciudad Real, Madrid, Alacant, València, Salamanca, Valladolid, Lleó, Logronyo, Barcelona, Girona, Saragossa, Pamplona, Bilbao, Santander, Oviedo, Santiago de Compostel·la, Vigo, Palma, Las Palmas de Gran Canaria i Santa Cruz de Tenerife.


 • Lloc de presentació

  Electrònicament o, excepcionalment, en suport paper.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/index.xhtml


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar