Fisioterapeuta (OPO 2017-18)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Llista provisional. Termini d'al·legacions
Codi SIA: 3022763
|
Codi GVA: 76821
Descarregar informació
Temini tancat
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Oposició
Prova
Concurs oposició
Grup
A2
Titulació
Títol universitari de grau o bé diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica o equivalent (subgrup 2)
Titulació específica
Títol de diplomatura o grau en Fisioteràpia, o el seu equivalent.
Places
Núm. de places totals 141

Descripció de places

Torn d'accés lliure: 115 (diversitat funcional: 8). Promoció interna: 26.
Requisits
1. Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes...
Saber més

Etapa actual: Llista provisional. Termini d'al·legacions

Fase

Concurs

Termini
Temini tancat
Les persones aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d’aquest acord, per a realitzar les al· legacions que consideren pertinents relatives a la puntuació de la fase de concurs.
Informació complementària
ACORD de 29 de febrer de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de fisioterapeuta, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació obtinguda.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 14-03-2024

Temini tancat

Llista aprovats (fase oposició) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurs)

Data de publicació: 04-09-2023

Temini tancat

Llista provisional d'aprovats/suspesos (fase oposició). Termini d'al·legacions i plantilla definitiva

Data de publicació: 26-05-2023

Temini tancat

Plantilla provisional de respostes de l'exercici

Data de publicació: 09-11-2022

Temini tancat

Qüestionari de l'exercici

Data de publicació: 09-11-2022

Distribució d'aules

Data de publicació: 25-10-2022

Modificació llistat definitiu d'admesos/exclosos

Data de publicació: 28-09-2022

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data de publicació: 01-09-2022

Modificació composició del tribunal

Data de publicació: 19-07-2022

Modificació composició del tribunal

Data de publicació: 30-06-2022

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 27-06-2022

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 15-03-2022

Temini tancat

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 15-03-2021

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Llista provisional. Termini d'al·legacions