Avaluació de continuïtat-Direcció de Secció Medicina Interna-Hospital Marina Baixa (núm. plaça 39968)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Resolució de continuïtat
Codi SIA: 3023545
|
Codi GVA: 82430
Descarregar informació
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Concurs específic de mèrits
Prova
Concurs de mèrits
Grup
A1
Titulació
Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica
Títol de llicenciat o graduat en Medicina i posseir el corresponent títol de metge especialista expedit, homologat i convalidat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
Requisits
Podran participar en esta convocatòria els facultatius amb nomenament de personal estatutari fix que ostenten plaça en l'especialitat a què es concurse en les institucions sanitàries de la Seguretat Social, així com els facultatius amb nomenament de funcionari de carrera, o laboral fix, que...
Saber més

Etapa actual: Resolució de continuïtat

Fase

Adjudicació i nomenament

Llistat d'etapes

Etapa actual: Resolució de continuïtat

Data de publicació: 02-02-2023

Acta, edicte i termini d'al·legacions

Data de publicació: 22-11-2022

Convocatòria a l'entrevista

Data de publicació: 07-10-2022

Nomenament de la comissió de valoració

Data de publicació: 06-05-2022

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 28-11-2016

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Resolució de continuïtat