Procediment selectiu de concurs oposició per a l'ingrés en els cossos de professors d'Ensenyament Secundari, professors especialistes en Sectors Singulars de Formació Professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques i professors d'Arts Plàstiques i Disseny.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Etapa actual: Nomenament personal funcionari en pràctiques
Codi SIA: 3024411
|
Codi GVA: 87580
Descarregar informació
Temini tancat
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Procés d'estabilització
Prova
Concurs oposició
Grup
Diversos grups
Titulació
Diverses titulacions
Titulació específica
Podeu consultar les titulacions per a cada cos en les següents bases de la convocatòria:

- base 2.2.1: cos de professors d'Ensenyament Secundari i cos de professors d'escoles oficials d'idiomes.
- base 2.2.2: cos de catedràtics de Música i Arts...
Saber més
Places
Núm. de places totals 1602

Descripció de places

Es detalla el nombre de places per cos. El desglossament de places per especialitats es pot consultar en la base 1.2 de la convocatòria. A) COS DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI (codi 590): - accés lliure: 1.351 places. - reserva de diversitat funcional: 150 places. C) COS DE PROFESSORS...
Saber més
Requisits
Les persones aspirants han de reunir els requisits següents: a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o nacional d'algun estat al qual siga aplicable el Reglament (UE) 492/2011, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2011,...
Saber més

Etapa actual: Nomenament personal funcionari en pràctiques

Fase

Adjudicació i nomenament

Termini
Temini tancat
El termini per a interposar un recurs de reposició davant la Direcció General de Personal Docent serà del 22 de setembre de 2023 al 23 d'octubre de 2023.
Informació complementària
RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es nomena personal funcionari en pràctiques a les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu als cossos docents convocat per Ordre 72/2022, de 26 de desembre, de la Conselleria...
Saber més
Recursos
  • Recurs potestatiu de reposició

Llistat d'etapes

Etapa actual: Nomenament personal funcionari en pràctiques

Data de publicació: 21-09-2023

Temini tancat

Presentació de documentació i convocatòria d'adjudicació

Data de publicació: 31-07-2023

Temini tancat

Llista de persones aspirants seleccionades. Termini de recurs

Data de publicació: 28-07-2023

Temini tancat

Puntuació definitiva de la fase de concurs. Termini de recurs

Data de publicació: 25-07-2023

Temini tancat

Llista definitiva d'aprovats (fase d'oposició)

Data de publicació: 20-07-2023

Temini tancat

Informació d'interés

Data de publicació: 19-07-2023

Nomenament de tribunal

Data de publicació: 30-06-2023

Informació d'interés

Data de publicació: 26-06-2023

Correcció d'errors llista definitiva persones aspirants admeses i excloses

Data de publicació: 23-06-2023

Informació d'interés

Data de publicació: 23-06-2023

Nomenament de tribunal

Data de publicació: 16-06-2023

Temini tancat

Informació d'interés

Data de publicació: 14-06-2023

Correcció d'errors llista definitiva persones aspirants admeses i excloses

Data de publicació: 12-06-2023

Nomenament de la comissió de selecció

Data de publicació: 12-06-2023

Correcció d'errors llista definitiva persones aspirants admeses i excloses

Data de publicació: 09-06-2023

Nomenament de tribunal

Data de publicació: 08-06-2023

Temini tancat

Correcció d'errors. Bases

Data de publicació: 08-06-2023

Lliurament de material 2a prova

Data de publicació: 31-05-2023

Temini tancat

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses. Termini de recurs

Data de publicació: 30-05-2023

Temini tancat

Informació d'interés

Data de publicació: 22-05-2023

Llistat provisional admesos/exclosos.Termini d'esmena

Data de publicació: 09-05-2023

Temini tancat

Nomenament de la comissió de selecció

Data de publicació: 08-05-2023

Obertura de termini

Data de publicació: 15-02-2023

Temini tancat

Correcció d'errors. Bases

Data de publicació: 03-02-2023

Bases

Data de publicació: 29-12-2022

Publicació de l'OPT

Data de publicació: 28-12-2022

Publicació de l'OPT

Data de publicació: 31-05-2022

Tornar al llistat d'etapes

Nomenament personal funcionari en pràctiques