Laboratori d'Anàlisi Química (A1-S03-06) (Concurs Mèrits Llei 20/2021)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses
Codi SIA: 3024435
|
Codi GVA: 87716
Descarregar informació
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Procés d'estabilització
Prova
Concurs de mèrits
Grup
A1
Titulació
Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica
Llicenciat/ada en Farmàcia, llicenciat/ada en Veterinària, llicenciat/ada en Biologia, llicenciat/ada en Ciències Ambientals, llicenciat/ada en Química, llicenciat/ada en Bioquímica, llicenciat/ada en Ciència i Tecnologia dels Aliments; o bé...
Saber més
Enllaç a organisme
Places
Núm. de places totals 11
Requisits
1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola, o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores en...
Saber més

Etapa actual: Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses

Fase

Convocatòria

Publicació
Informació complementària
RESOLUCIÓ de la directora general de Personal, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones inscrites per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits, per a cobrir els llocs funcionarials previstos en la Resolució de 21 de desembre...
Saber més

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses

Data de publicació: 20-12-2023

Modificació composició del tribunal

Data de publicació: 21-11-2023

Nomenament de tribunal

Data de publicació: 07-11-2023

Nova obertura de termini extraordinari

Data de publicació: 19-10-2023

Temini tancat

Aportació de mèrits

Data de publicació: 19-10-2023

Temini tancat

Llista provisional admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 28-04-2023

Temini tancat

Correcció d'errors. Barem de mèrits

Data de publicació: 03-01-2023

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 23-12-2022

Temini tancat

Aportació de mèrits

Data de publicació: 23-12-2022

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses