Terapeuta Ocupacional (Concurs Mèrits Llei 20/2021).

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Llista provisional. Termini d'al·legacions
Codi SIA: 3024546
|
Codi GVA: 87975
Descarregar informació
Temini tancat
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Procés d'estabilització
Prova
Concurs de mèrits
Grup
A2
Titulació
Títol universitari de grau o bé diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica o equivalent (subgrup 2)
Titulació específica
Títol de diplomat/ada o grau universitari en Teràpia Ocupacional.
Enllaç a organisme
Places
Núm. de places totals 4
Requisits
1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola, o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores en...
Saber més

Etapa actual: Llista provisional. Termini d'al·legacions

Fase

Concurs

Termini
Temini tancat
Es concedeix un termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la publicació d’aquesta resolució per a formular al·legacions relatives a la puntuació obtinguda.
Publicació
Informació complementària
ACORD de 13 de març de 2024 del tribunal del subgrup A2 de personal estatutari sanitari, pel desenvolupament i execució del procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir les places estatutàries previstes als Annexos I i II del Decret 71/2022, de 27 de maig, del...
Saber més

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 21-03-2024

Temini tancat

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses

Data de publicació: 12-01-2024

Nomenament de tribunal

Data de publicació: 07-11-2023

Nova obertura de termini extraordinari

Data de publicació: 19-10-2023

Temini tancat

Aportació de mèrits

Data de publicació: 19-10-2023

Temini tancat

Llista provisional admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 25-04-2023

Temini tancat

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 23-12-2022

Temini tancat

Aportació de mèrits

Data de publicació: 23-12-2022

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Llista provisional. Termini d'al·legacions