A2-04-03-EDU/23: Borsa d'ocupació temporal específica del cos A2-04-03, Fisioteràpia, Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Etapa actual: Llista definitiva d'aprovats i constitució de borsa
Codi SIA: 3024645
|
Codi GVA: 89042
Descarregar informació
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Borsa de treball
Prova
Prova
Grup
A2
Titulació
Títol universitari de grau o bé diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica o equivalent (subgrup 2)
Titulació específica
Títol de diplomatura en Fisioteràpia o grau en Fisioteràpia o equivalent, o complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite.
Requisits
Per a formar part de les bosses és necessari reunir els requisits en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Aquests requisits són els assenyalats en el resolc SEGON de la convocatòria, i es refereixen als aspectes següents: - Nacionalitat - Edat - Titulació -...
Saber més

Etapa actual: Llista definitiva d'aprovats i constitució de borsa

Fase

Oposició

Publicació
Web de 18-07-2023
Informació complementària
NOTA ACLARIDORA DE L'ORDRE DE PRELACIÓ DE LES BORSES Segons el resolc seté de l'Ordre de convocatòria, la constitució de les bosses integra a les persones aspirants que han superat la prova per ordre de puntuació. En cas d'igualtat de puntuació, prevaldrà l'obtinguda per les persones amb...
Saber més
Recursos
  • Recurs d'alçada
  • Recurs contenciós administratiu

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista definitiva d'aprovats i constitució de borsa

Data de publicació: 18-07-2023

Llistat provisional d'aprovats. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 15-06-2023

Temini tancat

Assignació aules i informació COVID

Data de publicació: 08-05-2023

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses

Data de publicació: 06-04-2023

Llista provisional admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 20-03-2023

Temini tancat

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 03-02-2023

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Llista definitiva d'aprovats i constitució de borsa