Diverses places a cobrir de: Personal de neteja, Agutzil-Peó Serveis Múltiples i Auxiliar Adminsitrativo

Etapa actual: Obertura de termini
Codi GVA: 89710
Descarregar informació
Temini tancat
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Procés d'estabilització
Prova
Concurs de mèrits
Grup
Diversos grups
Titulació
Diverses titulacions
Places
Núm. de places totals 3

Etapa actual: Obertura de termini

Fase

Convocatòria

Termini
Temini tancat
20 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació d'aquesta resolució en el «Boletín Oficial del Estado». (BOE núm. 45 de 22/02/2023)

Llistat d'etapes

Etapa actual: Obertura de termini

Data de publicació: 22-02-2023

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Obertura de termini