Convocatòria de personal laboral 3/23 - Tècnic/a Superior d'Investigació a càrrec del projecte d'investigació: “Ús de noves tecnologies per a la correcta estimació de l'aforament en cítrics”

INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES IVIA

Etapa actual: Resolució adjudicació lloc de treball
Codi SIA: 3029208
|
Codi GVA: 94160
Descarregar informació
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Contractació laboral temporal
Prova
Concurs de mèrits
Grup
A1
Titulació
Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica
- Grau, llicenciatura o enginyeria més màster universitari en Teledetecció
Places
Núm. de places totals 1

Descripció de places

Condicions generals del lloc de treball que s'ofereix: Tècnic/a Superior d'Investigació Subgrup: A1 Classificació: A1-20-E024 Jornada de treball: 36 hores i 15 minuts setmanals Retribució bruta mensual 2.451,71 € Període: Des de la seua formalització fins el 31 d’agost de 2024 Lloc de prestació...
Saber més
Requisits
Per a ser admeses, les persones aspirants han de reunir els requisits següents: - Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d'un país membre, o ser de qualsevol dels estats en què, en virtut de tractats internacionals establerts per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga...
Saber més

Etapa actual: Resolució adjudicació lloc de treball

Fase

Convocatòria

Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Resolució adjudicació lloc de treball

Data de publicació: 26-10-2023

Llista definitiva

Data de publicació: 20-10-2023

Temini tancat

Llista provisional admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 29-09-2023

Temini tancat

Correcció d'errors. Bases

Data de publicació: 08-08-2023

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 02-08-2023

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Resolució adjudicació lloc de treball