Auditor/a intern/a. Convocatòria 1/2023. Torn lliure

INSTITUT VALENCIÀ DE CONSERVACIÓ, RESTAURACIÓ I INVESTIGACIÓ IVCR+I

Etapa actual: Llista provisional d'aprovats (fase d'oposició: 1a prova). Termini d'al·legacions
Codi SIA: 3033899
|
Codi GVA: 95183
Descarregar informació
Temini tancat
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Oposició
Prova
Concurs oposició
Grup
A1
Titulació
Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica
Títol universitari oficial de llicenciatura en economia, administració i direcció d'empresa, o bé, títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades...
Saber més
Enllaç a organisme
Places
Núm. de places totals 1

Distribució de places

  • Torn lliure 1

Descripció de places

Plaza de naturalesa laboral pertanyent a la OPE 2021
Requisits
a) Nacionalitat. Tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea, o d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats...
Saber més

Etapa actual: Llista provisional d'aprovats (fase d'oposició: 1a prova). Termini d'al·legacions

Fase

Oposició

Termini
Temini tancat
Les persones aspirants disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de les llistes d'aprovats de cada exercici, per a la presentació d'al·legacions.
Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista provisional d'aprovats (fase d'oposició: 1a prova). Termini d'al·legacions

Data de publicació: 05-06-2024

Temini tancat

Llista definitiva d'admesos i exclosos, composició de l'òrgan tècnic de selecció i data, lloc i hora de celebració del primer exercici

Data de publicació: 24-04-2024

Llista provisional admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 11-01-2024

Temini tancat

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 24-11-2023

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Llista provisional d'aprovats (fase d'oposició: 1a prova). Termini d'al·legacions