Cap de servici facultatiu de Farmàcia Hospitalària. Departament de Salut d’Alacant-Sant Joan d’Alacant (núm. de lloc 37651)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Nomenament
Codi SIA: 3046632
|
Codi GVA: 96939
Descarregar informació
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Concurs específic de mèrits
Prova
Concurs de mèrits
Grup
A1
Titulació
Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica
Tindre el títol de llicenciat o graduat en Medicina i el títol corresponent de farmacèutic/a especialista en farmàcia hospitalària, expedit, homologat o convalidat pel ministeri competent, i acreditar almenys el grau II de carrera professional en la categoria i,...
Saber més
Places
Núm. de places totals 1
Requisits
a) Posseir la nacionalitat espanyola o d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o reunir algun dels requisits establits en l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, referit a l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres Estats. b) Trobar-se en...
Saber més

Etapa actual: Nomenament

Fase

Adjudicació i nomenament

Llistat d'etapes

Etapa actual: Nomenament

Data de publicació: 04-06-2024

Acta i edicte

Data de publicació: 08-05-2024

Convocatòria a l'entrevista

Data de publicació: 15-04-2024

Nomenament de la comissió de valoració

Data de publicació: 15-03-2024

Llista definitiva d'admesos/exclosos

Data de publicació: 06-03-2024

Llista provisional d'admesos/exclosos

Data de publicació: 04-03-2024

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 23-01-2024

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Nomenament