Detall Departament

PARC NATURAL DE LES GORGES DEL CABRIOL

46310 - Venta del Moro
Telèfon: 963189222 - Fax: 962185004
hoces_cabriel@gva.es
Rang: Unitat funcional
Funcions:
 • ·
 • El règim de protecció que s'aplica al Parc Natural de les gorges del Cabriol té les següents finalitats:
 • a) Protegir i conservar el patrimoni natural de l'entorn del riu Cabriol, fomentant la regeneració i la restauració de les àrees o elements més afectats per processos de degradació, i promovent la gestió racional dels recursos en el marc d'una estratègia global d'avanç cap al desenvolupament sostenible.
 • b) Protegir i conservar el patrimoni cultural associat a la presència del riu, amb especial atenció als elements arqueològics, arquitectònics i etnològics, i a aquells trets, estructures o béns que resulten del poblament rural del riu en els últims segles.
 • c) Corregir i minimitzar, en la mesura que siga possible, els impactes que l'activitat humana ocasiona, o pot ocasionar, sobre la biodiversitat i els recursos naturals i culturals del riu Cabriol.
 • d) Regular específicament els usos, aprofitaments i activitats en relació amb la conservació activa d'aquests recursos, evitant aquelles actuacions que resulten perjudicials per als valors de l'entorn del riu Cabriol.
 • e) Promoure mesures directes per a la conservació, la regeneració, la millora, la difusió i la posada en valor dels elements i conjunts d'interés natural i cultural.
 • f) Fomentar i coordinar programes d'actuació en matèria d'ús públic i privat dels recursos naturals i culturals, incloent l'estudi, l'aprofitament sostenible, la investigació aplicada, l'ensenyament i el gaudi ordenat d'aquests.
 • g) Potenciar la pràctica dels esports de muntanya i d'aventura, en especial l'escalada clàssica, la marxa i el senderisme; mantenint els continguts tradicionals d'aquests, que el temps ha demostrat molt respectuosos amb la conservació del medi i dels seus valors naturals.
 • h) Facilitar i fomentar la participació de municipis, propietaris, usuaris i col·lectius socials en la gestió de l'espai protegit i en el disseny d'estratègies d'actuació específiques.
 • i) Promoure la coordinació i la concurrència d'iniciatives entre l'administració autonòmica, les corporacions locals i la iniciativa privada en les matèries relatives a la gestió del parc.
 • Àmbit territorial: inclou, parcialment, els termes municipals de Requena, Venta del Moro i Villargordo del Cabriol.
 • --
Horaris:
Horari d'atenció al públic: - De dilluns a divendres: de 9.00 a 14.00 hores. - Caps de setmana i festius: de 9.00 a 14.00 hores. Horari d'atenció a visites: - Totes el dies, de dilluns a diumenge, de 9:00 a 14:00 h. El Centre romandrà tancat els dies 24, 25 i 31 de desembre i 1 i 6 de gener.