Detall Departament

PARC NATURAL DE SERRA GELADA

03581 - Alfàs del Pi, l'
Telèfon: 629321248
serragelada@gva.es
Rang: Unitat funcional
Funcions:
  • El règim de protecció que s'aplica al Parc Natural de la Serra Gelada i el seu entorn litoral té les següents finalitats:
  • a) Protegir i conservar el patrimoni natural i cultural, fomentar la regeneració i la restauració de les àrees i/o elements més afectats per processos de degradació, i promoure la gestió racional dels recursos en el marc d'una estratègia global d'avançament cap al desenvolupament sostenible.
  • b) Corregir i minimitzar, en la mesura que siga possible, els impactes que l'activitat humana ocasiona, o pot ocasionar, sobre la biodiversitat i els recursos naturals i culturals.
  • c) Regular específicament els usos, aprofitaments i activitats en relació amb la conservació activa d'aquests recursos, i evitar aquelles actuacions que resulten en detriment dels valors de la zona.
  • d) Promoure mesures directes per a la conservació, la regeneració, la millora, la difusió i la posada en valor dels elements i conjunts d'interés natural i cultural.
  • e) Fomentar i coordinar programes d'actuació en matèria d'ús públic i privat dels recursos naturals i culturals, incloent-hi l'estudi, l'aprofitament sostenible, la investigació aplicada, l'ensenyament i el gaudi ordenat d'aquests.
  • f) Facilitar i fomentar la participació d'administracions, propietaris, usuaris i col·lectius socials en la gestió de l'espai protegit i en el disseny d'estratègies d'actuació específiques.
  • g) Promoure la coordinació i la concurrència d'iniciatives entre les administracions estatal i autonòmica, corporacions locals, agents socials i la iniciativa privada en les matèries relatives a la gestió del parc.
  • Àmbit territorial: inclou parcialment els termes municipals de Benidorm i l'Alfàs del Pi, com també l'àrea marina situada davant els esmentats municipis i Altea.
  • ---