Detall

AVÍS: pàgina en procés d'actualització per a la seua adaptació a la nova estructura del Consell, per la qual cosa la informació pot contindre alguna incoherència. Disculpeu les molèsties.

Foto

PARC NATURAL DE SERRA GELADA

(CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA)Telèfon: 629321248

CAMÍ VELL DEL FAR, 18

03581 - Alfàs del Pi, l'


Correu electrònic: serragelada@gva.es


Web: http://parquesnaturales.gva.es

Funcions:
El règim de protecció que s'aplica al Parc Natural de la Serra Gelada i el seu entorn litoral té les següents finalitats:
a) Protegir i conservar el patrimoni natural i cultural, fomentar la regeneració i la restauració de les àrees i/o elements més afectats per processos de degradació, i promoure la gestió racional dels recursos en el marc d'una estratègia global d'avançament cap al desenvolupament sostenible.
b) Corregir i minimitzar, en la mesura que siga possible, els impactes que l'activitat humana ocasiona, o pot ocasionar, sobre la biodiversitat i els recursos naturals i culturals.
c) Regular específicament els usos, aprofitaments i activitats en relació amb la conservació activa d'aquests recursos, i evitar aquelles actuacions que resulten en detriment dels valors de la zona.
d) Promoure mesures directes per a la conservació, la regeneració, la millora, la difusió i la posada en valor dels elements i conjunts d'interés natural i cultural.
e) Fomentar i coordinar programes d'actuació en matèria d'ús públic i privat dels recursos naturals i culturals, incloent-hi l'estudi, l'aprofitament sostenible, la investigació aplicada, l'ensenyament i el gaudi ordenat d'aquests.
f) Facilitar i fomentar la participació d'administracions, propietaris, usuaris i col·lectius socials en la gestió de l'espai protegit i en el disseny d'estratègies d'actuació específiques.
g) Promoure la coordinació i la concurrència d'iniciatives entre les administracions estatal i autonòmica, corporacions locals, agents socials i la iniciativa privada en les matèries relatives a la gestió del parc.
Àmbit territorial: inclou parcialment els termes municipals de Benidorm i l'Alfàs del Pi, com també l'àrea marina situada davant els esmentats municipis i Altea.

---

  • Decret 129/2005, de 29 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel que declara parc natural la Serra Gelada i el seu entorn litoral. (DOCV núm. 5062 de 02.08.2005).