Detall Departament

UNITAT DE NEGOCI D'ENERGIA IVACE

DIR3 A10025375
Telèfon: 961209600 - Fax: 961247999
Rang: Direcció general
Funcions:
  • IVACE, per al compliment dels seus fins en l'àmbit de l'energia, presta entre altres, els següents serveis:
  • Realització d'estudis, dictàmens, controls i assessorament tècnic i administratiu en matèria energètica.
  • Implantar sistemes d'homologació que garantisquen la qualitat, la seguretat i el bon funcionament de les instal·lacions de subministrament d'energia, especialment, en el subsector de les energies renovables.
  • Tramitar i gestionar ajudes i incentius financers per a fins d'estalvi, diversificació, desenvolupament energètic i energies renovables.
  • Organització de programes de formació i reciclatge professional i promoció de línies d'investigació i innovació en col·laboració amb universitats i centres públics o privats.
  • Promoció de campanyes de difusió de l'estalvi d'eficàcia energètica en el consum domèstic entre la població valenciana.
  • Promoure l'intercanvi de coneixements i tecnologies amb els països de la Unió Europa i fomentar l'exportació de tècniques energètiques de la Comunitat Valenciana i gestionar i promoure l'aplicació de programes d'ajudes convocats per la Unió Europea.
  • ---
Horaris:
Dilluns a dijous: 9:00 h. - 15:00 h. Divendres: 9:00 h. - 14:30 h.