Detall

AVÍS: pàgina en procés d'actualització per a la seua adaptació a la nova estructura del Consell, per la qual cosa la informació pot contindre alguna incoherència. Disculpeu les molèsties.

Foto

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

(CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL)Telèfon: 012

C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 2

46018 - València


Web: https://cindi.gva.es/va/inicio

Funcions:
.
1. La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball és el departament del Consell al qual correspon l'exercici de les competències en matèria d'economia sostenible, sectors productius, indústria, energia, comerç exterior, comerç interior, fires sectorials i activitats promocionals, artesania i consum; així com, en matèria de foment de l'economia social, foment de l'ocupació, formació professional ocupacional i contínua i la intermediació en el mercat laboral.

2. Així mateix, de conformitat amb el que disposen la Llei 3/2015, de 2 d'abril, de cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de la Comunitat Valenciana, i el Decret 125/2014, de 25 de juliol, del Consell, sobre fires comercials de la Comunitat Valenciana, li corresponen les competències de tutela de les cambres de comerç i les institucions firals de la Comunitat Valenciana.

3. A més, la persona titular de la conselleria, i com a persona que exerceix la presidència de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), exercirà la direcció, tutela i supervisió en matèria d'innovació per a la competitivitat i modernització de les petites i mitjanes empreses i àrees industrials, així com la coordinació i suport en matèria d'R+D+I empresarial de la Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana.

4. Amb la superior autoritat de la persona titular del departament, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, dirigeix, impulsa i executa l'acció política i administrativa en les matèries de la seua competència i d'aquelles que li siguen conferides per la legislació vigent.
----

 • DECRET 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el número i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions. (DOGV num. 8572 de 17.06.2019)
 • ORDRE 1/2021, de 6 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, por la qual es desplega el Decret 175/2020, del Consell, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. (DOGV núm. 9055 de 07.04.2021)
 • DECRET 175/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. (DOGV num 8959 de 24.11.2020)
 • DECRET 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat. (DOGV num. 8590 de 12.07.2019).


 • Responsable: Honorable Sr. RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ


  Horari:
  Informació administrativa i registre de documents:
  - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h.

  En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres