Detall Departament

SUBDIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA I GESTIÓ DEL MULTILINGÜISME

DIR3 A10018008
46015 - València
Telèfon: 961970093 - Fax: 961970004
dgplgm@gva.es
Rang: Subdirecció General
Funcions:
  • .
  • 1. La Subdirecció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme depén de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, i té les funcions de planificar, dirigir, controlar i supervisar l'activitat dels cinc serveis que en depenen:
  • a) Servei de Promoció
  • b) Servei d'Ús i Drets Lingüístics
  • c) Servei d'Idiomes i Programes Europeus
  • d) Servei de Formació i Acreditació
  • e) Servei d'Acompanyament Lingüístic a les Administracions Públiques
  • --
Responsable del departament: VICENT SATORRES CALABUIG