Detall

AVÍS: pàgina en procés d'actualització per a la seua adaptació a la nova estructura del Consell, per la qual cosa la informació pot contindre alguna incoherència. Disculpeu les molèsties.

Foto

SUBDIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I PAISATGE

(CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT)Telèfon: 961208655

C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 1

46018 - València


Web: politicaterritorial.gva.es/va/conselleria

Funcions:
.
A la Subdirecció General d'Ordenació del Territori i Paisatge, li correspon impulsar, coordinar i supervisar les actuacions en matèria d'ordenació del territori i paisatge, impulsar i coordinar els projectes d'inversió estratègica sostenible, coordinar administrativament les relacions amb l'Institut Cartogràfic Valencià, així com planificar, dirigir, controlar, coordinar i supervisar l'activitat dels serveis sota la seua dependència que s'indiquen a continuació:

a) Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge.

b) Servei de Planificació Territorial.

c) Servei de Gestió Territorial.

---

  • ORDRE 2/2021, de 16 de març, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es desenvolupa el Decret 177/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. (DOGV num. 9044 de 18.03.2021)


  • Responsable: VICENTE DOMÉNECH GREGORI