Detall

Foto

SUBDIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I PAISATGE

(CONSELLERIA D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI)Telèfon: 961208655

C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 1

46018 - València


Web: www.citma.gva.es/va/conselleria

Funcions:
És la unitat administrativa a la qual correspon l'impuls i la coordinació de les actuacions territorials estratègiques, així com planificar, dirigir, controlar, coordinar i supervisar l'activitat dels serveis sota la seua dependència.

---

  • DECRET 159/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. (DOCV num. 7620 de 22.09.2015).


  • Responsable: VICENTE DOMENECH GREGORI