Detalle Departamento

SUBDIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT I EDUCACIÓ AMBIENTAL

Telèfon: 961208511 - Fax: 961208493

Funcions:
  • .
  • A la Subdirecció General de Qualitat i Educació Ambiental li correspon planificar, dirigir, coordinar i supervisar l'activitat dels serveis i les unitats administratives sota la seua dependència
  • ---
Responsable del departament: JOSÉ VICENTE MIRÓ BAYARRI