Detall Departament

SERVEI D'AUTORITZACIONS DE CENTRES PRIVATS I CONCERTS EDUCATIUS

DIR3 A10024481
46015 - València
Telèfon: 961922041
Rang: Servei
Funcions:
  • ·
  • a) Tramitar, gestionar i proposar la resolució dels assumptes jurídics i administratius dels centres docents no universitaris privats.
  • b) Tramitar, gestionar i proposar la resolució de creació, d'autorització i de modificació de centres privats no universitaris, així com dels centres públics que no són de titularitat de la Generalitat i dels ensenyaments que impartisquen.
  • c) Elaborar les propostes de concert educatiu en el marc de la programació de l'oferta educativa en col·laboració amb el Servei de Planificació Educativa i amb el Servei d'Ordenació i Planificació de la Formació Professional.
  • d) Elaborar estudis i propostes de normativa reguladora dels centres docents privats.
  • --
Responsable del departament: BLANCA F. PALMERO BLANCO