Detall Departament

ÀREA DE COMPETITIVITAT TURÍSTICA TURISME CV

DIR3 A10025348
Telèfon: 961209888 - Fax: 961209801
Rang: Subdirecció General
Funcions:
  • ·
  • A l'Àrea de Competitivitat Turística se li atribuïxen les funcions establides en el número 4 de l'article 10 del Reglament de l'AVT, a més de les de Coordinació de la resta d'Àrees i Servicis en tot allò que s'ha relacionat amb les directrius de la Presidència de l'Agència en matèria d'imatge reputacional, tant de l'entitat com del sector turístic en general, així com pel que es referix als marcs referencials del nou model turístic. Se li adscriuen el servici de Planificació i Estratègia Turística, el Servici d'Infraestructures Turístiques i la gestió administrativa de suport a projectes internacionals.
  • ---