Detalle Departamento

SERVEI DE RESIDUS

46018 - València
Telèfon: 961753328

Funcions:
  • .
  • a) Gestionar el règim d'autorització o inscripció de les operacions de producció o gestió de residus.
  • b) Tramitar expedients de trasllats de residus.
  • c) Tramitar expedients relatius a la normativa de sòls contaminats i restauració ambiental d'espais degradats.
  • d) Gestionar el règim d'utilització de residus inerts adequats.
  • e) Realitzar les actuacions d'execució, seguiment i impuls dels plans zonals de residus i la seua planificació territorial, incloent-hi les accions de sensibilització i foment dels plans zonals, així com la coordinació dels organismes encarregats de l'execució.
  • f) Qualssevol altres funcions d'anàloga finalitat que li siguen encomanades.
  • ---
Responsable del departament: EMILI GOMBAU VALANZUELA