Detalle Departamento

SERVEI DE PREVENCIÓ, REUTILITZACIÓ, FOMENT DEL RECICLATGE I GESTIÓ CIRCULAR DE RECURSOS

46018 - València
Telèfon: 961753329

Funcions:
  • .
  • a) Establir el règim de les actuacions de prevenció i minimització de residus.
  • b) Tramitar les autoritzacions administratives de reutilització i preparació per a la reutilització de residus.
  • c) Tramitar les autoritzacions administratives de reutilització de residus per a convertir-los en recursos.
  • d) Gestionar fangs de depuració i material bioestabilitzat quan tenen la consideració de residu.
  • e) Fomentar l'educació ambiental en l'àmbit de les competències de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental.
  • f) Qualssevol altres funcions d'anàloga finalitat que li siguen encomanades.
  • ---
Responsable del departament: ENRIQUE LOPEZ BALAGUER