Detall Departament

Sotssecretaria - Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

DIR3 A10017595
Telèfon: 961208096
sotssecretaria_cptopm@gva.es
Rang: Subsecretaria
Funcions:
  • Exerceix les funcions establides en l’article 69 de la Llei del Consell, així com la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial i l’exercici de la potestat disciplinària respecte del personal adscrit a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei.
Responsable del departament: JOSÉ MARÍA BENLLIURE MORENO