Detall Departament

Sotssecretaria - Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

DIR3 A10017601
46015 - València
Telèfon: 961970132 - Fax: 961970029
Rang: Subsecretaria
Funcions:
  • Exerceix les funcions establides en l’article 69 de la Llei del Consell, així com la planificació, programació, gestió i execució de les infraestructures educatives, la tramitació de la contractació d’obres i aprovisionament, desenvolupament i implantació de productes, recursos i serveis tecnològics necessaris en l’àmbit de les seues competències especialment educatius, així com la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial i l’exercici de la potestat disciplinària, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei.
Responsable del departament: ALIDA CONSUELO MAS TABERNER