Detalle Departamento

Direcció General de Salut Pública

46020 - València
Telèfon: 961925700 - Fax: 961925708

Funcions:
  • Exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic, en matèria de coordinació de centres i programes de salut pública i estratègies de salut especialment
  • orientades a la prevenció, protecció i promoció de la salut; vigilància i control epidemiològic; drogodependència i altres addiccions; seguretat alimentària i totes aquelles actuacions que garantisquen la salut de la població.
Responsable del departament: RUTH USÓ TALAMANTES