Detalle Departamento

Direcció General de Centres Docents

46015 - València
Telèfon: 961970520

Funcions:
  • Exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic, en matèria de centres docents i serveis educatius, a excepció dels ensenyaments artístics superiors i dels de formació professional. Exerceix, així mateix, les funcions en matèria de planificació educativa ordinària.
Responsable del departament: JORGE CABO MARTÍNEZ