Detall Departament

Direcció General de Ciència i Investigació

DIR3 A10017749
03008 - Alacant/Alicante
Telèfon: 965318511
dgcii@gva.es
Rang: Direcció general
Funcions:
  • Exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic, en matèria de política científica i d’investigació, planificació estratègica per al desenvolupament de la investigació científica, promoció i finançament de la investigació, suport al talent investigador i als parcs científics, implantació i millora d’infraestructures i equipament per a la investigació, i coordinació de les actuacions d’altres conselleries i entitats de la Generalitat amb competència en aquestes matèries.
Responsable del departament: RAFAEL SEBASTIÁN AGUILAR