Detall Departament

Direcció General d'Universitats

DIR3 A10027277
46015 - València
Telèfon: 961970800
dguniversitats@gva.es
Rang: Direcció general
Departaments dependents
Funcions:
  • Exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic, en matèria de formulació, execució i seguiment de la política universitària i de formació superior; regulació i gestió administrativa de les competències de la Generalitat relatives a universitats, centres, estructures i ensenyaments universitaris; foment i desenvolupament del Sistema Universitari Valencià, i impuls de la seua qualitat, competitivitat i internacionalització; promoció de l’accés als estudis superiors; mapa de titulacions del Sistema Universitari Valencià; proposta del model de finançament universitari i de les taxes acadèmiques universitàries i d’estudis superiors; avaluació i prospectiva, i ensenyaments artístics superiors.
Responsable del departament: JOSÉ ANTONIO PÉREZ JUAN