Detall

Foto

OFICINA PROP - ALACANT, TORRE DE LA GENERALITAT - ALACANT

(CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA)Telèfon: 012, (963866000 tarifa plana y para llamadas desde fuera de la Comunitat Valenciana).

RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41 (TORRE GENERALITAT-ALACANT)

03002 - Alacant/Alicante

Funcions:
SERVEI DE CL@VE. CL@VE és la plataforma de verificació d'identitats electròniques per a la identificació i autenticació dels ciutadans. Ens permet identificar-nos davant de les administracions públiques amb plenes garanties de seguretat.

En totes les oficines es prestaran, almenys, els serveis següents:

a) Acollir i dirigir els ciutadans a la taula d'atenció corresponent al tema demandat, de manera que s'eviten cues innecessàries.

b) Proporcionar informació general sobre qualsevol tràmit o procediment que es puga o s'haja de fer davant de l'Administració de la Generalitat i les seues entitats autònomes, vinculades o dependents; així com sobre les ofertes d'ocupació pública.

c) Subministrar impresos oficials i formularis per a iniciar o fer tràmits o procediments, de manera que aquests puguen completar-se en una sola visita.

d) Facilitar informació sobre l'organització, les competències, l'adreça, el telèfon, el fax i l'adreça electrònica de les unitats administratives de la Generalitat, així com sobre els horaris d'atenció i registre de documents.

e) Organitzar, a través d'un sistema informatitzat, l'assignació de torns d'atenció per a minimitzar el temps d'espera i garantir l'encaminament correcte de les persones a qualsevol de les unitats administratives i, si és el cas, d'altres administracions que estiguen situades en l'oficina.

f) Facilitar als ciutadans, a través del registre d'entrada instal·lat en la mateixa oficina, siga propi o concertat amb una entitat local, la presentació i el registre dels documents.

g) Proporcionar un lloc d'autoadministració que permeta consultar el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) o qualsevol consulta web de portals administratius.

h) Oferir el servei de subscripció al Butlletí de Novetats de la Generalitat, que facilita informació de les últimes novetats que es produïsquen en tràmits, serveis i ofertes d'ocupació pública.

i) Enviar al ciutadà, quan ho sol·licite, informació sobre els procediments i les convocatòries d'ocupació pública, per correu electrònic, fax o correu postal, de manera gratuïta.

Així mateix, en les oficines PROP on se situen direccions o serveis territorials de les conselleries de l'Administració de la Generalitat, aquestes facilitaran la informació i tramitació dels procediments i expedients que siguen competència seua.

Les oficines disposaran d'un servei de cita prèvia, que estarà accessible per al ciutadà directament en les oficines PROP, a través del servei 012 i en el portal corporatiu de la Generalitat.

 • · DECRET 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat. (DOCV núm. 7406 de 19.11.2014) .


 • Responsable: ANA MARÍA GARCIA VEZA


  Horari:
  HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC I REGISTRE:
  - De 09.00 h a 14.30 h, de dilluns a divendres.
  - Setmana de festes locals: De 09.00 h a 14.00 h, de dilluns a divendres.


  Aquesta oficina ofereix el servei amb cita prèvia i sense. Per a Cl@ve, signatura electrònica i informació general, podeu sol·licitar CITA PRÈVIA:
  1. Per internet:
  2. Telefonant al 012 - 963866000

  - Festes locals any 2022: 28 d'abril i 23 de juny.

  Cal tindre en compte que, el dia 23 de juny, el personal que tinga el centre de treball a la ciutat d'Alacant o en altres municipis de la província on se celebren les festes de Sant Joan quedarà exempt de l'assistència al treball amb motiu d'aquestes festes. Per a l'any 2022, aquest dia exempt serà el 22 de juny.