Detalle Departamento

SERVEI TERRITORIAL D'HABITATGE I AQUITECTURA BIOCLIMÀTICA - ALACANT

03007 - Alacant/Alicante
Telèfon: 012

Funcions:
  • .
  • a) Atenció i suport a la ciutadania i interlocutors socials en matèries competència de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.
  • b) Inspecció per al control de la legalitat i l'exercici de la potestat sancionadora en matèries competència de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.
  • c) Tramitació, seguiment, informes tècnics i propostes d'aprovació de projectes en el seu cas, sobre els assumptes sobre els quals tinguen competències les diferents direccions generals i aquelles altres funcions que se li encomanen, sempre que no siguen expressament atribuïdes a altres serveis.
  • ---
Horaris:
Informació administrativa i registre de documents: - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h. En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres
Responsable del departament: CONCEPCIÓN MORILLAS BARRIO